A sensibilidade especial que para a cidadanía está a ter o uso racional das enerxías calou de forma importante no enfoque das administracións públicas, que a tavés do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), están prestando o seu apoio ás iniciativas que sobre aforro...